predajna-naradie-cadca03

Naše služby

Predaj náradia Požičovňa náradia
Predaj náradia-obr
naradie 04-viac-info

naradie 02
naradie 04-viac-info

 


 

 

Kvalitu produktov vytvárame už pri výbere materiálov použitých vo výrobe, pri voľbe výrobných procesov, strojov a nástrojov.Odbornými školeniami, prednáškami a skúškami zabezpečujeme najvyššiu kvalifikáciu nielen výrobných pracovníkov, ale aj pracovníkov dovozu, servisu a v neposlednom rade i marketingu.

 

Stroje a náradie sú vyrobené s rešpektom k špeciálnym požiadavkám zákazníkov - zamerané na kvalitu a účelovosť. Konštrukčné úpravy a riešenia sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti každej značky, ich výroba je kontrolovaná podľa platných technických noriem. Každá značka je špecifická svojimi vlastnosťami. Ponúkané produkty - stroje a náradie, sú zárukou bezpečnosti, čo je potvrdené certifikátmi CE pre predaj na slovenskom trhu a v zahraničí.


Všetky stroje sú vyrábané v skúsených a overených prevádzkach využívajúcich znalosti a skúsenosti z bohatej strojárenskej histórie. Optimálny pomer cena/výkon s kvalitou predurčuje stroje nielen do domácich či remeselných dielní, ale aj pre celý rad prosefionálnych užívateľov. Profesionálne náradie je navrhnuté na každodennú prácu náročných používateľov. Odolná konštrukcia je zostavená iba z komponentov z vysokou životnosťou, vďaka atraktívnemu dizajnu stroje a náradie navyše aj skvelo vyzerá.