predajna-naradie-cadca03

O výrobcovi KÄRCHER

Karcher logo 

 

S čistým imidžom značky dávame jasné znamenie

Jasné postavenie značky a dôsledný marketing formuje imidž Kärcheru: francúzsky denník "Le Figaro" zaraďuje značku Kärcher medzi Top 5 tretieho tisícročia. Pomocou cieleného sponzoringu v športovej oblasti sa Kärcher dostáva k živému, dynamickému ´´značkovému svetu´´.

Stupeň populárnosti v poslednýchrokoch postupne stúpol

Obsiahli balík na opatreniach ako televízna reklama a inzercia, prezentácia na veľtrhoch a cielené požiadavky na predaj pomáhajú k ďalej stúpajúcej popularite značky. S naším globálnym hospodárskym angažmá rastie aj naša spoločenská zodpovednosť. Napríklad, podporujeme už veľa rokov reštaurovanie prednostných kultúrnych pamiatok na celom svete. 

Viac ako 280 inžinierov a technikov pracuje na konštrukcii nových produktov, riešei problémy a stanovuje štandardy v oblasti čistiacich technológií. Viac ako 260 patentov a úžitkových vzorov svedčí o ich vynaliezavosti a radosti z inovácií. Aj z toho vyplývajúc dostal Kärcher ako prvý podnik vo svojom odbore osvedčenie podľa DIN EN ISO 9001.


Poznatky získané z výskumu využíva Kärcher dôsledne v pokrokových a trhovo vyspelých produktoch. Vynikajúce príklady, sú celosvetovo prvý,napríklad prenosný vysokotlakový čistič pre súkromného užívateľa, prenosná  mechanická metla a inteligentný, samostatný robot na čistenie domácnosti, priestorovo úsporný systém nádrži v  nádrži (tank-in-tank) umývacích strojov Kärcher, ako aj bezdotykové alebo bezkefové zariadenie na umývanie áut. Prístroje Kärcher spájajú funkčnosť a príjemný vzhľad. Vďaka tomu boli ocenené už viac ako 70-imi domácimi aj medzinárodnými cenami za vzorný dizajn. Viac ako 70% obratu sa pripisuje prístrojom, ktoré sú staré maximálne 4 roky - jasné znamenie pre inovačné schopnosti nášho podniku.