predajna-naradie-cadca03

Typy na využitie teplovzdušných pištolí

Použitie teplovzdušnych pistoly

Pozrite si čo všetko sa dá robiť s teplým vdzuchom pomocou teplovzdušných pištolí... Odstraňovanie farby, letovanie,tvarovanie, zváranie fólií, zmršťovanie, ....

 

ODSTRAŇOVANIE FARBY

Skoro všetky farby a laky, obsahujúce olej alebo rozpúšťadlá, možno veľmi čisto odstrániť horúcim vzduchom (500-600°C). Farbu uvedieme prúdom horúceho vzduchu zo vzdialenosti 2 cm do mäkkého stavu a škrabkou alebo špachtľou ju ihneď zoškrabeme. Pokiaľ pracujeme s veľkými plochami, doporučujeme použiť širokú trysku. V prípade tepelne citlivých materiálov (napr. okenné tabule) doporučujeme dýzu s odrazom. Zbytky farby v rohoch odstránime mosadzným kartáčom. Pred ďalším spracovaním musíme drevo jemne prebrúsiť. Pri odstraňovaní farby sa chráňte pred padajúcimi zbytkami pracovnými rukavicami, prípadne ochrannými okuliarmi.

TVAROVANIE
Dosky, rúry, tyče z umelej hmoty možno pomocou horúceho vzduchu formovať bez nebezpečia vzniku spálených škvŕn. Podlahová krytina sa pomocou širokej trysky na príslušnom mieste zahreje (200°C) a potom je možné ju ľahko ohýbať a tvarovať. Umelohmotné dosky, používané pre stavbu nádrží alebo dekorácií sa spracovávajú, podľa materiálu, pri teplote 250-500°C. Ohyby je možné po nahriatí robiť cez hranu stolu. Rúry a tyče sa pomocou dýzy s odrazom nahrejú (250-400°C) zo všetkých strán, vytvarujú sa alebo ohnú a podržia v žiadúcej polohe až do vychladnutia.

LETOVANIE
Horúci vzduch sa hodí k letovaniu namäkko. Letované miesto sa najprv očistí a plným výkonom pištole (650°C) sa nahreje. Podľa materiálu, jeho hrúbky a veľkosti to trvá 50-120 sek. Keď súčiastka dosiahne teplotu 300 °C, priloží sa pájka. Tá sa nesmie taviť od horúceho vzduchu, ale vďaka vysokej teplote súčiastky. Pri práci s pájkou bez taviacej prísady sa pred zahriatím nanesie na letované miesto letovací tuk, pasta alebo voda. Tieto tavidlá je potreba po vychladnutí z letovaného miesta odstrániť teplou vodou (nebezpečie korózie). Pri bodovom letovaní sa doporučuje použiť redukčnú dýzu, pri rúrach a tyčiach dýzu s odrazom.

 

ZVÁRANIE FÓLIÍ
Plachty z umelej hmoty a látky s umelohmotným povlakom zvaríme horúcim vzduchom veľmi ľahko. Spodná plachta alebo fólia sa napne, na ňu sa položí druhá vrstva tak, aby sa asi 2-4 cm prekrývali a tiež sa napne. Potom sa pomocou štrbinovej dýzy vháňa horúci vzduch (300-400°C) medzi obe vrstvy. Behom niekoľkých sekúnd materiál zmäkne a prejde sa prítlačným valcom. Po vychladnutí sa pokúsime materiály silným trhnutím rozdeliť - pokiaľ sa v mieste lepenia neobjaví biely pruh, musíme lepenie opakovať so zvýšenou teplotou alebo väčším prítlačným tlakom.

ZVÁRANIE POMOCOU ZRKADLA
Majú byť dva diely (rúry, tyče, pásy) zvarené tzv. natupo, doporučujeme zváranie pomocou zrkadla. Zváracie zrkadlo s nepriliehavou povrchovou úpravou nasadíme na teplovzdušnú pištoľ a nahrejeme ho. Po dosiahnutí teploty asi 300°C sa oba diely súčasne zľahka priložia k zrkadlu. Akonáhle začne materiál mäknúť, diely zložíme a asi na 30 sekúnd ich k sebe pevne pritlačíme. Po vychladnutí je zaručené absolútne tesné a pevné spojenie. Platí zásada: spájať je možné len rovnaké materiály.

ZMRŠŤOVANIE
V elektrotechnickej a elektronickej oblasti je často potreba zmršťovať konce káblov, zväzkov káblov, letované miesta alebo svorky lustrov. Cez príslušné miesta sa pretiahne špeciálna polyolefinová bužírka teplovzdušnou pištoľou s dýzou s odrazom sa zmrští. Bužírka sa pritom zmenší až o 50% svojho priemeru. Letovacia objímka má v bužírke letovací krúžok, ktorý pri zmrštení zaistí dokonalé preletovanie. Zmršťovacie bužírky možu tiež obsahovať stláčacie svorky, pomocou ktorých je možné dva káble spojiť a následne zmrštiť. Zmršťovacie bužírky z PVC možno použiť aj na rôzne držadlá, statívy, madlá, záhradné stĺpiky atď.

ZVÁRANIE UMELÝCH HMÔT
Na rozdiel od letovania, kde môžu byť spracovávané rôzne kovy, je potrebné dbať pri zváraní umelých hmôt na to, aby sme pracovali s rovnakým materiálom, napr. PVC s PVC, ABS s ABS (nejde zvárať PVC s ABS). Preto je pred každým zvarovaním dôležité zistiť, o aký materiál sa jedná a akým zvarovacím umelohmotným drôtom môžeme tieto materiály spojiť. Najjednoduchšou a zároveň najistejšou metódou je pokusné zvarenie zváracieho drôtu s materiálom. Ak nedrží zvar, je potrebné vybrať iný zvarovací drôt. Pred zváraním musí byť šev dôkladne pripravený, očistený, odmastený, prípadne šikmo zarezaný. Potom sa materiál vypne, šev sa zahreje (250-400°C) a priloží sa zvárací drôt. Aby bol zvar dokonalý, musí byť materiál aj zvárací drôt mäkký a musí sa vytvoriť tekutý val. Po vychladnutí je známkou dobrého spojenia už raz zmienený biely pruh. Zvárací drôt je do šva zavádzaný pomocou zváracej topánky s dýzou. Prebytočné valy môžu byť odrezané ostrým nožom alebo zbrúsené.

ZVÁRANIE PREPLÁTOVANÍM
Plachty z umelej hmoty a povrstvenú tkaninu môžete bezpečne zvariť horúcim vzduchom. K tomu účelu sa používa horúci vzduch (asi 300 – 400°C) so širokou štrbinovou tryskou. Materiál behom niekoľko sekúnd zmäkne a prítlačným válčekom se vyválcuje.

UVOĽŇOVANIE SPÁJKOVANÝCH SPOJOV
Horúcimm vzduchom so 600°C môžu byť spájané miesta, napr. medené trubky, zase uvolnené. S nasadenou reflektorovou tryskou môžete spájané miesto cielene ohrievať. Toto platí pre elektronické konštrukčné prvky na poškodených základných doskách. Môžu byť opätovne uvolnené horúcim vzduchom a redukčnou tryskou približne pri 400°C a u rozžhavenej pájky stiahnuté špeciálnymi klieštami.

OPRAVA ŠPORTOVÉHO NÁČINIA
Trhliny alebo miesta zlomu, napr. u surfovacích dosiek, plastových člnov a pod. , je možné horúcim vzduchom rýchlo a bezpečne opraviť. Pri dlhých trhlinách by malo byť poškodené miesto opravené zváracím drôtom z príslušného materiálu.

PRISPÔSOBENIE
Pomocou horúceho vzduchu sa dájú ergonomicky prispôsobiť funkčné topánky s plastovým povrstvením (napr. inliner). Väčšinou je lepšie použiť širokú vyžarovaciu trysku so strednou teplotou (asi 200 – 400°C). Podobným spôsobom je možné spracovať aj vložky.