predajna-naradie-cadca03

Záručný servis

Záručný servis

 

 Hovorí sa že: „ Nie sme takí bohatí, aby sme si dovolili kupovať lacné veci."

Za kvalitu sa platí všade. Za vyššou cenou sa skrýva oveľa viac ako len úžitková hodnota tovaru. Je v nej zahrnutý spôsob a miesto predaja, exkluzivita, dokonalý záručný a pozáručný servis.

 

Hovorí sa že: „ Nie sme takí bohatí, aby sme si dovolili kupovať lacné veci." Veľa ľudí sa už presvedčilo o platnosti tejto starej múdrosti. Keď si kúpite kvalitný výrobok, máte na pár rokov pokoj. Ak sa vyskytne nejaká porucha, tak vám ju bez prieťahov okamžite odstránia. Každý si už vyskúšal kúpiť lacný akciový výrobok vyrobený napríklad v Ázii alebo Číne, ktorý sa pokazil po niekoľkých použitiach. Jeho reklamácia trvala neuveriteľne dlho alebo bola zamietnutá. Kvalita produktov hmotnej povahy sa dá okamžite vyhodnotiť na základe vopred zvolených kritérií.

 

"Kvalitná firma robí kvalitné produkty. Stojí si za nimi a je na ne hrdá. Na kvalitu výrobkov dohliada štát, ktorý chráni zákazníkov zákonom na ochranu spotrebiteľa."

 

 

Záruka je zo zákona 24 mesiacov. Počas tejto záručnej doby, sa postaráme o Váš servis.

 

Záručným listom (alebo faktúrov, ktorá slúži aj ako záručný list) preberáme na seba záväzok, že predané výrobky (dodané výrobky), budú počas záručnej doby spôsobilé na použitie a účel, ktorému slúžia - pre ktoré boli vyrobené. Teda zodpovedáme za konštrukčné, výrobné a materiálne alebo iné podobné chyby výrobkov.

 

Záručná doba začína plynúť od dátume dátumu predaja výrobku spotrebiteľovi. (Vo väčšine prípadov, sa výrobná vada prejavuje do 4 mesiacoch odo dňa zakúpenia výrobku).

 

Záruka sa nevzťahuje


- na poškodenie nesprávnym používaním výrobku
- na poškodené spôsobené nehodou
- na poškodenie spôsobené ohňom
- na poškodenie spôsobené neodbornou inštaláciou
- na poškodenie spôsobené neodborným nastavením alebo vlastnou opravou
- na poškodenie spôsobené s používaním spôsobom nezlučiteľným s návodom na použitie
- na poškodenie vzniknuté v nesúlade s technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

Záručná doba začína plynúť dňom nákupu tovaru.